HERBARIUM
Evjesoleie
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Ranunculus reptans

Diverse opplysninger:

De to første bildene ble tatt ved Kløsa i Rakkestad kommune, i Aremark kommune, i Unndalen og på Sæterfjellet i Oppdal kommune.

Dato:
27 juli 2016
31 august 2014
10 august 2006
24 august 2005