HERBARIUM
Evjeslirekne
 
Familie: Slirekne
 
Latinsk Navn: Persicaria foliosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Vestvannet ved Stenbekk i Sarpsborg kommune.

Dato: 11 september 2007