HERBARIUM
Ertevikke
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Vicia pisiformis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Nærsnes i Røyken kommune.

Dato: 17 juni 2008