HERBARIUM
Eplerose
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rosa rubiginosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Maridalen i Nittedal kommune, og på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato:
11 oktober 2020
28 juni 2007