HERBARIUM
Eple
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Malus ssp

Diverse opplysninger:

Bildet ble tatt i Sarpsborg kommune.

Dato: 23 mai 2005