HERBARIUM
Engsyre
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex acetosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato: 7 juni 2007