HERBARIUM
Engstorkenebb
Les mer om engstorkenebb i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium pratense

Diverse opplysninger:

Dissee bildene er tatt i Surnadal kommune, i Fredrikstad kommune ikke langt fra Øra, i Hamar kommune og i Moss komune.

Dato:
24 juni 2017
27 juli 2008
27 juni 2006
9 juli 2006