HERBARIUM
Engstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex hostiana

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Håby på Asmaløy i Hvaler kommune.

Dato: 7 juni 2008