HERBARIUM
Engsnelle
 
Familie: Snellefamilien
 
Latinsk Navn: Equisetum pratense

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato: 10 juli 2006