HERBARIUM
Engrødtopp
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Odontites vulgaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Brattestø i Hvaler kommune og ved Kurefjorden i Råde kommune.

Dato:
25 august 2012
15 august 2005