HERBARIUM
Engreverumpe
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Alopecurus pratensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Solli Bruk i Sarpsborg kommune.

Dato: 5 mai 2007