HERBARIUM
Engmarihand Stjerne
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Dactylorhiza incarnata

Diverse opplysninger:

Denne varianten av en engmarihand vokser på Slåttemyra i Nittedal kommune. Dette er en flott sak, og den kommer igjen år etter år.
Hvorfor er den slik tro?

Dato: 8 juli 2006