HERBARIUM
Englodnegras
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Holcus lanatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Gyl i Tingvoll kommune.

Dato: 5 juli 2007