HERBARIUM
Englodnegras
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Holcus lanatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Gyl i Tingvoll kommune og på Prestebakke i Halden kommune.

Dato:
27 juni 2018
5 juli 2007