HERBARIUM
Engkvein
Les mer om engkvein i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Agrostis capillaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Gjøra i Sunndal kommune.

Dato: 22 juli 2009