HERBARIUM
Engknoppurt
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Centaurea jacea

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Sarpsborg stasjon i Sarpsborg kommune, og på Viker i Hvaler kommune.

Dato:
4 august 2016
12 august 2015
30 juli 2011
7 august 2005