HERBARIUM
Enghumleblom x Kratthumleblom
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Geum rivale x urbanum

Diverse opplysninger:

Denne krysningen ble funnet på Eløya i Rygge kommune, og ved Alby på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
9 juni 2019
5 juni 2004