HERBARIUM
Enghaukeskjegg
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Crepis praemorsa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på veien inn til Kolbjørnviksjøen.

Dato: 26 Juni 2008