HERBARIUM
Elvemarigras
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Hierochloe hirta

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet på Sandstangen i Trøgstad kommune.

Dato: 6 juni 2007