HERBARIUM
Dvergsoleie
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Ranunculus pygmaeus

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet i Oppdal kommune på vei opp til Sissihøa, og på Svalbard.

Dato:
16 juli 2013
28 juli 2010
21 juli 2006
14 juli 2002 .