HERBARIUM
Dikesoldogg
 
Familie: Soldoggfamilien
 
Latinsk Navn: Drosera intermedia

Diverse opplysninger:

Bildene er tatt i Aremark kommune vd Ertevann, og ved Rygge flyplass i Råde kommune.

Dato:
19 juni 2014
24 august 2005