HERBARIUM
Botngras
 
Familie: Klokkefamilien
 
Latinsk Navn: Lobelia dortmanna

Diverse opplysninger:

Denne planten ble funnet i Kløsa i Rakkestad kommune.

Dato: 10 august 2006