HERBARIUM
Blankstorkenebb
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium lucidum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Saltholmen i Saltnes i Rygge kommune.

Dato: 30 mai 2006