HERBARIUM
Blåmunke
 
Familie: Klokkefamilien
 
Latinsk Navn: Jasione montana

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ørekroken på Hvaler, Storesand i Hvaler kommune og i Seljord kommune.

Dato:
21 juni 2012
31 juli 2007
21 august 2005
4 juli 2009