HERBARIUM
Blåmelde
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Chenopodium glaucum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato 10 oktober 2011