HERBARIUM
Bekkeblom
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Caltha palustris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sandeford kommune, Sarpsborg kommune ved Soli Brug og på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
1 mai 2009
14 juni 2010
Mai 2005
19 juni 2009