HERBARIUM
Ballblom
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Trollius europaeus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, og på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
6 juli 2019
2 juli 2012
25 juni 2006