HERBARIUM
Åkerveronika
 
Familie: Maskeblomst
 
Latinsk Navn: Veronica agrestis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Gjøvik ved Mjøsa.

Dato: 12 mai 2007