HERBARIUM
Åkerveronika
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Veronica agrestis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Gjøvik ved Mjøsa, og ved Solli i Sarpsborg kommune.

Dato:
19 oktober 2017
12 mai 2007