HERBARIUM
Åkersvinerot
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Stachys palustris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sogndal kommune, og i Sarpsborg kommune.

Dato:
18 august 2010
juli 2004
5 september 2005