HERBARIUM
Åkerstemorsblom
 
Familie: Fiol
 
Latinsk Navn: Viola arvensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kurland i Sarpsborg kommune.

Dato: 14.04.2007