HERBARIUM
Åkersennep
 
Familie: Korsblomst
 
Latinsk Navn: Sinapis arvensis

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Fredrikstad kommune.

Dato: 21 september 2005