HERBARIUM
Åkerreddik
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Raphanus raphanistrum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
28 august 2017