HERBARIUM
Åkermynte
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Mentha arvensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune, og ved Viker i Hvaler kommune.

Dato:
13 august 2012
1 August 2006