HERBARIUM
Åkermåne
 
Familie: Rose
 
Latinsk Navn: Agrimonia eupatoria

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Brattestø og Spjær i Hvaler kommune.

Dato:
28 juni 2017
17 august 2005