HERBARIUM
Åkergull
 
 
Familie: Vortemelkfamilien
 
Latinsk Navn: Erysimum cheiranthoides

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Østby i Spydeberg kommune.

Dato: 27 juni 2008