HERBARIUM
Åkerbær
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rubus arcticus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oslo kommune. De vokste ikke vilt, men var kultivert.

Dato: 25 mai 2011