Side 1
BILDER AV BLOMSTER TATT I 2003

Klikk på blomsten for et større bilde
Side 2

Alle bilder finnes i et høyoppløselig format.
2560 X 1920

Skulle noen av bildene være av interesse, ta kontakt på mail.

Jeg har mange flere bilder enn de som vises på disse sidene.Eller på Telefon:
90 03 11 97

 

Vassarv
(Stellaria media)

 

 

Hestehov
(Tussilago farfara)

 

 

Gråselje
(Salix cinerea)

 Hassel
(Corylus avellana)

 

 

Hvitveis
(Anemone nemorosa)

 

 

Blåveis
(Anemone hepatica)

 

 

 

Gullstjerne
(Gagea lutea)

 

 

Skjørbuksurt
(Cochlearia officinalis)

 

 

Vårkål
(Ranunculus ficaria)

 

 

Vårpengurt
(Thlaspi caerulescens)

 

 

 

Maigull
(Chrysosplenium alternifolium)

 

 

Moskusurt
(Adoxa moschatellina)


NESTE SIDE

 

Blomsterbilder fra 2002

Alle disse bildene finnes i oppløsning 2272 X 1704

Bekkeblom (Caltha palustris)
Bekkesildre (Saxifraga rivularis)
Blankbakkestjerne
(Erigeron acer ssp. politus)
Bleikmyrklegg
(Pedicularis lapponica)

Blåkoll (Prunella vulgaris)
Brudespore (Gymnadenia conopsea)
Engfiol (Viola canina ssp. canina)
Fagerklokke
(Campanula persicifolia)

Fagerknoppurt (Centaurea scabiosa)
Fjellfiol (Viola biflora)
Fjellhvitkurle
(Leucorchis albida ssp. straminea)

Fjellsmelle (Silene acaulis)
Fjelltistel (Saussurea alpina)
Fjelltjæreblom (Lychnis alpina)
Fjellveronika (Veronica alpina)
Flekkmarihand
(Dactylorhiza maculata)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Gjerdevikke (Vicia sepium)
Greplyng (Loiseleuria procumbens)
Grønnkurle (Coeloglossum viride)
Gullmyrklegg (Pedicularis oederi)
Gulsildre (Saxifraga aizoides)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Issoleie (Ranunculus glacialis)
Liljekonvall (Convallaria majalis)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Moselyng (Cassiope hypnoides)
Nattlys (Oenothera biennis)
Norsk malurt (Artemisia norvegica)
Ormehode (Echium vulgare)
Prestekrage
(Leucanthemum vulgare)

Rome (Narthecium ossifragum)
Rundskolm
(Anthyllis vulneraria coll.)

Rypebær (Arctostaphylos alpina)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Rødsildre (Saxifraga oppositifolia)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Setergråurt (Omalotheca norvegica)
Snøsildre (Saxifraga nivalis)
Snøsøte (Gentiana nivalis)
Springfrø (Impatiens noli-tangere)
Stjernesildre (Saxifraga stellaris)
Stri kråkefot
(Lycopodium annotinum ssp. annotinum)

Svarttopp (Bartsia alpina)

Storveronika (Veronica longifolia)
Turt (Cicerbita alpina)
Veitistel (Cirsium vulgare)
Åkervindel (Convolvulus arvensis)